Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS); Şirketlerin ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirirken çalışanlarının, hissedarlarının ve sosyal paydaşlarının menfaatlerine gönüllü olarak yatırım yapmalarıdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesi şirketlerin iktisadi ve hukuki zorunluluklarının dışında kalan ‘ahlaki/ihtiyari’ yükümlülüklerinden oluşmaktadır. Yeni dünya düzeninde, firmaların kâr elde etme amacının, toplumsal çıkarlar ile paralel olabileceği bir “kazan-kazan” ilişkisi kurulması beklenmektedir. Şirketler gerçek başarıya, sosyal sorumluluk projelerini bir yük olarak değil, tüm paydaşların yararlandığı kaynak, uzmanlık, fırsat ve yenilikler bütünü olarak önemsediklerinde ulaşabilirler.
 
Proje Yönetimi
 
Öncelikle firmanın organizasyonel kültürü ve vizyonu analiz edilir. Sonuçlar proje ekibimiz tarafından değerlendirilerek, müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun formatta projelendirilir .  Pratik ve teoriyi birleştirip, bu projeler düzenli aralıklarla ölçme ve değerlendirme aşamasından geçer.
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk yatırımlarının  amacına ulaşabilmesi için, bu yatırımların topluma ve çevreye katkı sağlayarak yapıldığının  tüm hedef kitlelere duyurulması önemlidir.
Recycle Turkey’in danışmanlığında yürütülecek KSS çalışmaları,
marka imajının güçlendirilmesinde büyük rol oynayacaktır;
bu amaçla medya ve iletişim ortamları etkin olarak kullanılacaktır.
 
Sürdürülebilirlik Raporlaması
 
Sürdürülebilirlik Raporlaması, firma faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlattıkları raporlardır. Tüm dünyada sürdürülebilirlik performanslarını raporlayan firma sayısı giderek artmaktadır. Firmaların açık, anlaşılır ve şeffaf bir sürdürülebilirlik raporlaması yapabilmesi için, dünya çapında kabul görmüş raporlama çerçeveleri kullanmak suretiyle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.